Info om skidemoer sesongen 2015/16 vil bli lagt ut høsten 2015